Haga blir jaga!

Phoenix Haga er et terapeutisk samfunn med svært gode reultater på behandling og ettervern. De er også ett av få langtidstilbud som er igjen på rusfeltet. Du kan lese artikkel om saken her

Under ser du utdrag fra brev sendt Helse og omsorgministeren.

—–

Brukerorganisasjonene på rusfeltet mener det er en skandale at Phoenix Haga må legge ned, etter at de tapte i anskaffelsen hos Helse Sør – Øst.

Phoenix Haga er et terapeutisk samfunn og de har tidligere brukere blant sine ansatte. Noen av disse har tatt helse og sosialfaglig utdannelse. De har en kompetanse få andre har på Phoenix Haga.

Phoenix Haga setter grenser for rusavhengige som har flyttet egne og andres grenser over tid. De går igjennom et program som er tøft, men for noen nødvendig. Phoenix Haga er har et godt system for ettervern, brukere påpeker særlig samholdet der som viktig og de samhandler bra med kommunene som deres pasienter tilhører.

70 prosent av de som gjennomfører programmet er rusfrie 5 år etter. Dette er en dokumentasjon som bør verdsettes.

Vi ser behovet for at rusfeltet satser mer på poliklinisk behandling i en helhetlig sammenheng, og åpner for flere korttidsplasser, men vi kan vanskelig forstå at dette skal få gå på bekostning av langtidsplasser. Det står fremdeles CA 3000 mennesker i kø, andre tall viser at det er 4500 i kø. Vi anser denne utviklingen som å gå baklengs inn i fremtiden.

Videre er vi svært bekymret for ensrettingen i behandlings-sektoren. Phoenix Haga har en unik tilnærming til rusproblemene. Vi trenger et differensiert mangfoldig behandlingsapparat.

Brukerorganisasjonene samlet representerer en helt unik bredde innen brukermassen. Vi benytter oss med dette av våre mandat til brukerrepresentasjon til å be Helse- og omsorgsminister Anne Grete Strøm-Erichsen om å gripe inn og stanse nedleggingen av Phoenix Haga.

Vi mener at helse Sør – Øst ikke har handlet riktig for rusfeltet. Det vil ramme brukere som unisont ber om at dere ikke tar fra oss håpet.