Har forskerne funnet en cannabis «motgift»?

Forskere har funnet et nytt stoff som kanskje kan brukes i behandling av cannabis avhengighet. Forskningen som fremskaffet denne kunnskapen er helt ny, men det er mulighet at dette på sikt kan gi mulighet for utvikling av en slags ¨motgift¨mot cannbis. Les hele artikkelen her