Helsehjelp ikke straff for bruk og besittelse av narkotika

MARBORG er glade for helseministerens forslag om at bruk og besittelse av rusmidler ikke skal møtes med politi og bøter, men heller skal møtes med helsehjelp.

Men det reiser noen spørsmål. Hva hvis brukeren ikke ønsker helsehjelp? Hva hvis du er 25 år, røyker cannabis to ganger i mnd. og ikke ønsker å få helsehjelp eller ikke ønsker å slutte? Hva blir alternativet da, fortsatt politi og bøter?

Vi tror hverken samfunnet eller brukerne er tjent med å erstatte politi og bøter med tvungen helsehjelp. Det er vanskelig nok allerede i dag å få rask nok hjelp og behandling, og de som nå skal møtes med helsehjelp må ikke få tilbud på bekostning av de som virkelig er motiverte for endring. Samtidig er vi glade for at flere nå kan få en enklere vei inn i rusbehandling og styrket hjelp til sin avhengighet.

Dette er bare våre umiddelbare tanker og vi ser frem til den videre konkretiseringen av denne ganske så store endringen. MARBORG håper også å få være en del av arbeidet med å jobbe frem hvordan dette i praksis skal gjennomføres.

Du kan se innslaget om saken på NRK her