Hepatitt C på dagsordenen

I møte med brukeraktivister: Senterpartiet vil fremme et forslag for regjeringen om å lage en handlingsplan mot HCV, sa Kjersti Toppe da hun møtte blant annet Ronny Bjørnestad (to fra venstre) fra proLAR. Alle foto: Astrid Renland

Du kan lese artikkelen her