Ny Hepatitt C side

proLAR har i langt tid arbeidet for å synliggjøre behovet for økt fokus på hepatitt C, og har jobbet hardt for å bedre behandlingstilbudet til smittede.

Vi i brukerorganisasjonene har alle opplevd at det har vært mangel på god og riktig informasjon til smittede, pårørende og folk i risiko for smitte.

Det er derfor med stolthet proLAR i dag kan gjøre nettsiden vår tilgjengelig for dere.

Vi fortsetter alle arbeidet vårt for å holde fokuset og trykket oppe på hepatitt C i 2018, og er sikker på at denne siden vil ha stor betydning.

Nettsiden www.hepc.no lanseres den 19. Desember 2017

Vi håper dere liker siden og vil hjelpe oss å spre nyheten om en brukervennlig og informativ nettside.