Ny HepC brosjyre fra proLAR

LAR bruker organisasjonen proLAR har nylig utgitt en ny pasientrettet hepatitt C brosjyre. Du kan laste denne ned her