Heroinbehandling

Skal Norge begynne å dele ut heroin til narkomane? Ja det har vi diskutert lenge. NRK programmet lengre ned på denne siden er mange mange år gammelt og viser blant annet bilder og intervjuer fra Sveits.

I 1996 gjennomfører Sveits et på den tiden svært omstridt narkotikaeksperiment der staten deler ut gratis heroin, morfin og metadon til mellom 700 og 800 narkomane. Dette tilbudet er fortsatt tilgjengelig i Sveits.

Daglig leder og styreleder i MARBORG deltok i 2014 på en av Fagrådets  studieturer og var da blant annet på studiebesøk ved en av klinikkene i Zurich og lærte svært mye av dette besøket. Blant annet kunne pasientene selv velge hvilke substitusjonsmedikament de ville ha. Når skal dette bli mulig i Norge?
Det de fleste ønsket var tabletter med langtidsvirkende morfin. Det var også mest metadon tabletter som ble brukt og i svært liten grad drikke metadon.

Odd Evensen, tidligere rusavhengige berømmer i NRK programmet Sveits for å gå nye veier. – Norge kommer aldri til å få et tilsvarende prosjekt, hevder justisminister Grete Faremo i 1996, altså for 20 år siden. Er vi nærmere denne type tilbud i dag? Reportasjen har mange sterke scener.