Høyres rus-plan

Høyre vil styrke rusfeltet med 2 milliarder kr. Dette vil i så tilfelle være det største løftet rusfeltet har hatt noen gang. Så gjenstår det bare å se om de klarer å holde dette løftet. Planen er også syltynn uten noen form for utredninger eller andre tanker rundt gjennomføring. Personlig blir jeg skeptisk når et så stort løft beskrives på knappe to A4 sider. Men les selv og se, du finner planen her

Vidar H.