Hva står på spill for LAR brukerne?

Denne måneden forsvarer Aleksandra Bartoszko sin doktorgrad «The Pharmaceutical Other. Negotiating Drugs, Rights, and Lives in Substitution Treatment of Heroin Addiction in Norway». Avhandlingen bygger på et ettårig etnografisk feltarbeid i flere norske kommuner, og den gir et analytisk innblikk i hva som står på spill for ulike aktører som er involvert i medikamentvalg i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og hvordan de navigerer i et landskap av politiske, kliniske, juridiske og moralske motsetninger.

Du finner artikkelen her