Idrett Mot Rus – Viktig for mange

Idrett MOT Rus er et aktivitetstilbud til rusavhengige, for å oppmuntre til mer aktivitet. Formålet er både å gi deltakerne økt tro på egne ferdigheter, samt å motvirke stigmatisering som kan hindre tilbakevending til normale liv. Idrett MOT Rus er et tilbud til rusavhengige i en rusfri livsfase, og deltakerne rekrutteres blant annet fra fengsler og behandlingsinstitusjoner. I Narvik er det ansatte og frivillige i MARBORG som står for arrangementet med hjelp fra mange andre flinkt frivillige.

Du kan lese KoRus Nord sin artikkel om årets første arrangement her