Ikke opp men nedtrapning

Fagrådet reagerer på at Oslo Universitetssykehus foreslår å redusere budsjettet for rusbehandling i 2011 med 58 mill. kr

Når regjeringen sier at de skal styrke rusbehandlingen nasjonalt med 30 millioner i 2011 forventer Fagrådet at helseministeren støtter regjeringens politikk og ikke kan eller vil akseptere at Oslo Universitetssykehus salderer budsjettene med 20 %.

Les mer om denne saken her