Info om Buprenorfin

Som mange av dere sikkert vet er det nå kommet nye preparater som inneholder Buprenorfin.  Det er flere like medisiner som inneholder buprenorfin. Alle har samme effekt og brukes på samme måte som Subutex.

Generisk bytte
Generisk bytte vil si at apoteket kan spørre deg om du ønsker å få utlevert et annet preparat istedenfor Subutex. Dette er fordi dette nye preparatet er billigere, og vil spare helsevesenet for mange penger. Apoteket er altså pålagt å tilby deg den billigste.

Må du bytte?
Du må ikke bytte, og det koster deg ingen ting om du nekter å bytte. Legen din kan også skrive på resepten din at du ikke skal spørres om å bytte.

Hvordan virker de nye Buprenorfin medisinene?
MARBORG har foreløpig ikke vært i kontakt med noen som bruker disse nye preparatene, og kan derfor ikke si noe om erfaringer med bytte. Det vi kan si, er at den nye medisinen inneholder akkurat det samme som Subutex, og burde ha den samme virkingen. Jeg vil i alle fall si ja dersom jeg får spørsmålet. Dette for å prøve ut den nye medisinen, slik at jeg vet hvordan den virker dersom noen av dere i LAR kontakter oss med spørsmål om generisk bytte.

Mer informasjon
Dere finner mer informasjon om generisk bytte hos Legemiddelverket her

For å sjekke bivirkningsprofil og annen informasjon kan dere sjekke Felleskatalogen her

Vidar Hårvik
Daglig leder
MARBORG