Informasjonsfilmer om rus

Helsefilm (eid av Sørlandet Sykehus) har laget 8 nye filmer om cannabis. Fakta, pårørende perspektiv, fasene i hasjavvenning med mer. Vi har ikke sett dem selv, men har fått innspill. Du finner filmene her