Informasjon om rus og covid 19

Kommunetorget har mye informasjon til deg som jobber med mennesker med rus eller psykisk helse utfordringer.

MARBORG anbefaler alle fag ansatte som jobber med denne gruppen mennesker å gå inn og sjekke informasjonen.

Du finner Kommunetorget her