Informasjonsmøter

Ønsker du informasjon om rusavhengighet og bruk av LAR medisiner?

LARiNord, Rus og psykiatritjenesten og MARBORG arrangerer sammen fire informasjonsmøter i 2012. Det første er allerede 22. mars kl. 18.00 – 20.00 i kommunestyresalen på rådhuset. Under finner du mer informasjon om møtene.

Uke 12, torsdag 22. mars 18.00 – 20.00
Overlege Minna K. Hansen fra UNN informerer om rusavhengighet og hvordan LAR medisin som Metadon, Subutex og Suboxone virker og hvilke bivirkninger som er kjent.

Uke 16, onsdag 18. april 18.00 – 20.00
Foredragsholdere blir Helge Waal og Jørgen G. Bramness.
Tema for informasjonsmøte blir bruk av rusmidler i kombinasjon med LAR medisiner.

Helge Waal er professor i psykiatri, og har rusmisbruk og avhengighet som fagfelt. Han er ansatt ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo. Jørgen G. Bramness er spesialist i psykiatri og forskningsdirektør ved SERAF.

Det vil bli mulig å stille spørsmål til foredragsholderne og til representanter for MARBORG, LARiNord og Sosialtjenesten SMS.

Uke 36, tirsdag 4. september 18.00 – 20.00
Foredragsholder Hilde Nicolaisen fra RIO.
Tema for informasjonsmøtet blir bruk av hasj og andre syntetiske rusmidler som gir lignende rusopplevelse.

Uke 45. tirsdag 6. november 18.00 – 20.00
Foredragsholdere vil bli annonsert senere.
Tema for informasjonsmøtet blir ettervern og hvordan pårørende og samarbeidspartnere best kan støtte de som bruker LAR medisin.

Det vil blpå alle møtene bli mulig å stille spørsmål til foredragsholderne og til representanter for MARBORG, LARiNord og Sosialtjenesten SMS.

 Velkommen til kommunestyresalen i Rådhuset kl. 18.00.  Møtene vil vare til kl. 20.00.