Innkalling til årsmøte i MARBORG

MARBORG kaller med dette inn til årsmøte. Møtet gjennomføres i Vestregt. 66 i Tromsø 28. september kl. 11.00.

Du finner link til å delta på møtet digitalt dersom du ønsker dette. Forhåpentligvis lar dette seg gjennomføre.

Vi minner om Covid 19 som gjør at vi ikke kan ta imot så mange fysisk. Det er derfor fint om du sier fra til oss om du kommer på tlef. 934 08 912.

Sakspapirer

Innkalling og saksliste finne du her

Årsrapport 2019 med regnskap for 2019 finner du her

Budsjett for drift av organisasjonen for 2020 finner du her

Link til å delta digitalt finner du her

Vel møtt alle sammen.

Hilsen styret i MARBORG