Innstilling avgjør i LAR

LAR-ansattes holdninger påvirker behandlingsresultat

LAR-sentre der de ansatte har fokus på rehabilitering oppnår en større grad av sosial rehabilitering og en mindre grad av rusbruk blant sine pasienter. Nye tall fra SERAF avslører relativt store forskjeller i tilbudet til LAR- pasienter i Norge ut fra hvilke holdninger de blir møtt med av de ansatte. Les mer om denne saken her