IP = Ingen Plan

Bare 13 % av søknadene om TSB (rusbehandling) som er mottatt av Helse Nord, inneholder henvisninger til Individuell Plan – IP. Det vil si at av alle som søker behandling for sin rusavhengighet, så er det bare et svært lite fåtall som er blitt informert om, eller tilbudt IP. Dette på tross av at IP ble en rettighet i 2004.

Hør mer om denne saken på NRK Troms her
Du finner saken helt i starten av sendingen.