Kortere behandling gir dårligere resultater

Tall fra Samdata viserl at kortere behandlingstid for rusavhengige, gir dårligere resultater og flere «svingdørspasienter». Dette har MARBORG og andre brukerorganisasjonene sagt helt fra dag en, og vi har påpekt den negative utviklingen gang på gang uten særlig gehør hos de myndigheter som er ansvarlig. Det går ikke an å redusere behandlingstiden før kommunene er satt i stand til å følge opp brukerne etter behandling. Konsekvensene er sykere pasienter og lengre behandlingskøer. Se mer om denne saken hos Helsedirektoratet her

har påpekt den negative utviklingen gang på gang uten særlig gehør hos de myndigheter som er ansvarlig