LAR og aktivitet

MARBORG har siden etableringen hatt et sterkt fokus på arbeid og aktivitet som et viktig verktøy i den enkeltes rehabilitering, eller for økt livskvalitet og reduksjon i bruk av rusmidler. Dette har også gjenspeilet seg i våre prosjekter, som i stor grad har dreid seg om å tilby arbeid og aktivitet til både aktive og tidligere rusavhengige.

Nå har endelig Helsedirektoratet sagt noe konkret om saken, og du kan lese mer om dette i et lite utdrag under, eller ved å følge linken her

Sitat fra artikkel på Helsedirektoratet sine sider
Gjennom den nasjonale satsningen på arbeid og psykisk helse skal Helsetjenesten og NAV samarbeide for å tilrettelegge for større grad av arbeid og aktivitet gjennom skreddersydde tilbud. NAV har en rekke fleksible ordninger for arbeidstakere med psykiske problemer, og for å støtte arbeidsgivere. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan og gjøre en innsats. Satsing på et godt arbeidsmiljø, tilrettelegginger i vanskelige perioder, og bygging av en åpen og inkluderende kultur på arbeidsplassen er viktige bidrag. Gode matvaner, nok søvn og fysisk aktivitet har vist seg viktige for en god psykisk helse.