LAR og gravide

Vi er ikke alltid enige i alt, jeg og Arild, men dette er jo helt klart noe de fleste av oss i brukerorganisasjonene er enige i (Se linken). Bakgrunnen er at Helsedirektoratet og også WHO anbefaler at kvinnelige rusavhengige som er i LAR, fortsetter med medisineringen også etter at de er blitt gravide. Dette både pga at det er usikkert hvordan en avslutting av behandlingen påvirker fostret, OG at det er bedre at moren går på stabile doser medikamenter, heller enn å falle tilbake til en aktiv rusbruk.
Men at Hdir og WHO er enige plager selvsagt ikke selvrettferdige norske politikere med (i egne øyne) høy moral. De benytter selvsagt muligheten til å score billige politiske poenger ve å tråkke på andre mennesker i en vanskelig livssituasjon.
De av dere som vil ha mer informasjon om dette kan kontakte meg for å få tilsendt flere avisoppslag og eventuell utkastet til retningslinjer for LAR og gravide. Fortsatt god jul alle sammen. :)

Les Arild sitt innlegg på NRK her