Finnmarksklinikken

Direktøren i Helse Finnmark foreslår å legge ned hele Finnmarksklinikken! (sic!) Klinikken skal erstattes av 12 døgnbehandlingsplasser i  psykiatrien, henholdsvis 6 i Alta og 6 i Lakselv.  I tillegg skal det ifølge forslaget etableres rusteam tre steder, Alta, Hammerfest og Kirkenes som skal drive poliklinikk/ambulante tjenester.

Du finner lenker til flere artikler i media, lengre ned på denne siden.

– – – – –

MARBORG tenker at dette er ren galskap. Dette sier vel mer om Fung. direktør sin kompetanse på rus, heller enn å si noe om behovet i Finnmark, og klinikkens tilbud. Hadde Helse Finnmark skjønt hvor store rusproblemer de har i sitt distrikt, så hadde det styrket Finnmarksklinikken, OG opprettet døgnbehandlingsplasser samt rusteam.

Dersom dette vedtas blir altså Finnmark eneste HF uten egen rusinstitusjon? Dette lover godt for fremtiden. Særlig siden ansatte i psykiatrien ofte kontakter oss (MARBORG) og er fortvilte over dreiningen over til mer rus inn i psykiatrien. For å sitere flere av de innspillene vi har fått: «vi har ikke kompetanse på å behandle rus» og «vi aner ikke hva vi skal gjøre for disse pasientene».

Likevel skal altså klinikken legges ned, og pasientene skal inn i psykiatrien. Er det NOEN som tror at det blir bedre behandlingstilbud og flere som oppnår varig rusfrihet av dette?

Hadde Helse Finnmark hatt noen ide om utfordringene de står over for, så hadde de utvidet tilbudet ved klinikken, OG opprettet ambulante team sammen med kanskje noen plasser i psykiatrien. Da hadde det kanskje hjulpet.

Les artikkel på NRK her

Les artikkel i Altaposten her

Les hva Fagrådet for rusfeltet sier om saken her