Livsfarlig å injisere Martindale metadon

Viktig informasjon om Martindale Metadon
(metadon saft, produsert av Martindale)

Det er helt nylig kommet ny kunnskap som viser at dersom Martindale Metadon injiseres (tas med sprøyte) kan dette være svært helseskadelig.

Å drikke Martindale Metadon er overhode ikke farlig. Tar du metadonen din slik som foreskrevet er det altså ingen fare forbundet med dette.

Bruker du metadon fra Martindale finner du et informasjonsskriv om dette temaet her

Dersom du har tatt Martindale metadon med sprøyte må du ta kontakt med din fastlege, rus/sosialtjeneste eller andre du mottar hjelp eller oppfølging fra. Du kan også kontakte brukerorganisasjonene på rusfeltet, som du finner link til lengre ned i denne artikkelen. For å kontakte MARBORG kan du ringe: 934 08 912

Statens Legemiddelverk har bestemt at Metadon Martindale trekkes fra apoteket tirsdag 8. april.

Dersom du bruker denne metadonen vil du måtte bytte til metadon fra en annen produsent, feks DNE – Den Norske Eterfabrikk. Snakk med fastlegen din, rustjenesten eller andre hjelpe/oppfølgings systemer du er i kontakt med.

Fredag 21. mars var fire av brukerorganisasjonene på rusfeltet i informasjons og dialogmøte med Helsedirektoratet og Legemiddelverket. Alle de fire organisasjonene var av den oppfatning at det å fjerne Metadon Martindale fra markedet, er en svært kraftig reaksjon, og at andre løsninger burde vært prøvd. F.eks ved at de pasientene som bruker denne metadonen, selv fikk en mulighet til å bytte.

MARBORG mener at en av grunnene til at man ser seg nødt til å gå til denne type reaksjon, er en direkte konsekvens av at vi har et LAR system som ikke oppfordrer til ærlighet. Eller rettere sagt, et LAR system der pasientene ikke tør å være ærlige.

En annen tanke er at denne type kunnskap kanskje burde åpne opp for mer bruk av metadon tabletter, som jo også har mindre bivirkninger?

Det skal være et felles informasjonsmøte i Oslo på onsdag 26. mars, der vil det delta representanter også fra MARBORG. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette temaet etter møtet.

Les mer om dette temaet via MARBORG sin Facebook side her