Lynbehandling i TSB

SAMDATA rapporten fra 2015 med tall fra psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) foreligger nå.

Rapporten viser at 95% av all døgnbehandling er avsluttet innen 100 dager. Innenfor de offentlige helseforetakene er 95% av all døgnbehandling avsluttet innen 54 dager.

Det er mulig vi bare er dumme, men hvor mange får da langtidsbehandling? 100 dager vil si litt over 3 mnd, det er ikke langstidsbehandling, ikke engang i spesialisthelsetjenestens egen retorikk, og der er de flinke til å kalle korte opphold for «langtid».

Utfordringen med TSB er at man fortsatt er alt for dårlig til å differensiere og gi forskjellige pasienter forskjellig behandlingslengde.

Arne, som fortsatt er i jobb, har barn, er gift og har eget hus, men drikker for mye, ja han får 6 uker døgnbehandling, og det kan jo være bra. Men samtidig så får Per, som kun har stukket sprøyter i armen de siste 20 årene, som ikke har bolig, og som ikke har vært i jobb/skole eller annen aktivitet disse årene, ja han får også 6 uker. «Fordi det er det vi tilbyr her hos oss».

La menneskene med de største hjelpebehovene og utfordringene få de lengste oppholdene, individuelt vurdert både i forhold til type behandling, og i forhold til lengde på behandlingen. Og selvsagt i tett samarbeid med den rusavhengige selv.

«Alle» vet at dette nytter for mange, men få er villig til å ta utgiftene med å ha disse menneskene i lengre behandlingsforløp. Det er synd at vi ikke er kommet lengre.

Du finner Fagrådets oppsummering av SAMDATA rapporten, og selve rapporten her