MARBORG advarer mot rus-kutt

MARBORG har i flere år hatt et godt samarbeid med både brukere og fagpersonell i Nordreisa. Nå tyder tilbakemeldinger fra brukerne imidlertid på at tilbudet i kommunen er på tur til å forverres kraftig. MARBORG og RIO sendte derfor et felles bekymringsbrev til kommunens politikere som du kan lese her.

Artikkel i Nordlys om samme sak kan du lese her

Også i Bodø kommune ser det ut til at tilbudet til mennesker med rusproblemer forringes. Her har en rekke ansatte sluttet i sine jobber og funnet seg nye, noe som ser ut til å ramme kommunens lavterskeltilbud særlig hårdt. Også her har MARBORG og RIO gått sammen om et felles bekymringsbrev. Dette brevet kan du lese her.