MARBORG har pengene men mangler velvilje

16-11-18_odda_i_an

MARBORG har i mange år forsøkt å få på plass en rusfri møteplass i Bodø. Arbeidet begynte lenge før noen tenkte på å etablere Café Exit i Narvik og bare noen få år etter at Kafé X i Tromsø var etablert som et samarbeid mellom RIO og MARBORG. Hvorfor har da ikke Bodø fått på plass sin egen brukerstyrte rusfrie møtplass for lenge siden?

Forskjellen tror vi er at i Tromsø og Narvik møtte MARBORGs våre ansatte og frivillige velvilje og evne til å tenke løsninger, mens vi i Bodø dessverre kun har møtt likegyldighet og et svært svakt fokus på det å klare å etablere et skille mellom aktive og tidligere rusavhengige.

En brukerstyrt rusfri møteplass er en fantastisk arena for selvutvikling, mestring og etablering av nettverk, og det er synd at de som sliter med et rusproblem i Bodø ikke får denne sjansen til å ta tak i eget liv og utvikle en varig rusfrihet sammen med andre med samme mål.

MARBORG har forsatt håp om at det kan løse seg og at det er muligheter for å få på plass et lokale og starte opp. Men vi er helt avhengige av Bodø kommune og kanskje også av privat næringsliv lokalt. Kan kanskje 2017 bli året der tilbudet blir en realitet? Vi i MARBORG håper virkelig det.

På grunn av at dette er en +artikkel i Avisa Nordland kan vi desverre ikke linke direkte til siden. Men du kan lese artikkelen her