Mer midler til opptrappingsplanen

Regjeringen lover fortsatt satsning i opptrappingsperioden for rusfeltet. 345 millioner for 2017 som da til sammen utgjør 887 millioner i følge regjeringens regnestykker. Bruker og pårørende organisasjonene foreslås styrket med 6 millioner. Det er en svært liten styrking av bruker og pårørende organisasjonene synes MARBORG.

Du kan lese hele pressemeldingen her