Mister bostøtte

Tettbygde leiligheter (Foto: Dragan Cubrilo/NRK)

 

Nye personvernregler gjør at Husbanken må få skriftlig samtykke fra alle som får støtten, men to uker etter at fristen gikk ut, mangler de fortsatt underskrifter fra en tredel av husstandene. Det vil si at nesten 35 000 mottakere av bostøtte risikerer å miste denne fra og med januar 2013.

Hvis du har bostøtte har du fått brev fra Husbanken. Det er det svært viktig at du skriver under og sender inn det skjemaet du har mottatt dersom du fortsatt har behov for bostøtte.

Du kan lese mer om dette i artikkelen her