Morfin i LAR men ikke førerkort

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har i sin visdom funnet ut at dersom du har morfin som LAR legemiddel, så får du ikke førerkort. Dette er helt uavhengig av dose, rusmestring eller noe annet. Så du kan altså være i LAR, bruke 1000 mg metadon (tilsvarer 2000 mg morfin) og få førerkort, men er du i LAR og bruker 200 mg morfin så får du ikke kjøre bil.

Saken opprører selvsagt brukerorganisasjonene på rusfeltet og MARBORG har forsøkt å få denne avgjørelsen omgjort uten hell. Heller ikke Helsedirektoratet støtter organisasjonenes syn.

Her kan du lese brevet fra MARBORG til fylkemannen

Her kan du lese svaret fra fylkesmannen

Her kan du lese svaret fra Helsedirektoratet