Mulig krise for rusavhengige i Målselv

May-Britt Voll jobber som eneste ruskonsulent i Målselv kommune. Nå er hun bekymret for sine brukere og det er svært forståelig all den tid stillingen som ruskonsulent er en av de som vurderes nedlagt.

Dette er det tilbudet både aktive og tidligere rusavhengige i kommunen har som er spesialisert på rus og avhengighetsproblematikk. Dette er den stillingen som leverer  samtaler tilbud, hjelp og oppfølging til brukerne.

At kommunen i det hele tatt vurderer å fjerne sin eneste ruskonsulent midt i rusfeltets opptrappingsplan- periode er mildt sagt oppsiktsvekkende. Regjeringen har i flere år økt de kommunale rammetilskuddene med et mål at tilbudet til rusavhengige skal bli bedre, og ikke minst, at det skal komme flere ansatte i tjenestene rettet mot brukergruppen.

Målselv kommune fikk i 2017 kr. 268 464,- i rammeøking som skulle komme rusfeltet til gode. i 2016 fikk de kr. 309 260,- Tilsvarende beløp er tildelt kommunen for 2018.

MARBORG håper kommunen ser at dette vil være en rasering av tilbudet til rusavhengige i Målselv og at planene med fjerning av stillingen blir lagt bort.

Du finner artikkelen om saken i Nye Troms her. Vi beklager dårlig kvalitet på artikkelen som skyldes at den ligger bak en betalings sperre.