Nasjonal brukerundersøkelse

MARBORG anbefaler alle som har fått tilbud fra kommunenes rus og psykisk helsetjenester å lese dette innlegget og svare på undersøkelsen. Her har vi med rusproblemer en kjempesjanse til å si hva vi egentlig mener om de tilbudene vi får eller har fått fra vår kommune. Les mer om undersøkelsen lengre ned på denne siden.

På vegne av Helsedirektoratet gjennomfører SINTEF for tiden en undersøkelse blant innbyggere i alle landets kommuner som har mottatt kommunale helsetjenester for utfordringer knyttet til psykisk helse, rus, vold eller overgrep. De som har fylt 16 år skal fylle ut skjema selv, mens det er et eget pårørendeskjema (pårørende med foreldreansvar) til barn og unge under 16 år som har mottatt kommunale tjenester. For å få et reelt bilde av brukernes  Les mer om hvordan du kan delta i landsomfattende spørreundersøkelse på www.sintef.no/komhelse