Negativ til LAR

Siri Gulliksen, journalist i Avisa Nordland (AN), hadde i slutten av mars en artikkel i AN der hun stilte svært viktige og kritiske spørsmål til LAR systemet. Daglig leder i MARBORG, Vidar Hårvik, reagerte likevel, sammen med mange andre i organisasjonen, på den negative tonen i artikkelen, og følte seg tvunget til å skriv et motinnlegg. Du kan lese både den opprinnelige artikkelen og daglig leder i MARBORG sitt motinnlegg, lengre ned på denne siden.

For å lese Gulliksens opprinnelige artikkel, klikk her

For å leste Hårvik sitt svar-innlegg, klikk her