Nei til heroin

Arbeiderpartiets stortingsgruppe sa i går, 2. mai, NEI til heroinbehandling i Norge. Da får vi håpe at de har alternativer til denne gruppen svært hjelpetrengende mennesker som ikke nyttiggjør seg av LAR.

MARBORG tviler sterkt på at så er tilfelle siden det politiske nivået aldri har tatt behovet for oppfølging og tilrettelagte tiltak til rusavhengige, særlig alvorlig.

Les mer om AP avgjørelse, og se video med blant annet Arild Knutsen fra Foreningen For Human Narkotikapilitikk – FHN.

Du finner NRK sin artikkel om saken  her

Du finner TV2 sin artikkel om saken her