Ny bruker-undersøkelse om LAR

prolar_undersokelse

proLAR lanserte 20. oktober sin «bruker til bruker» rapport etter en brukerundersøkelse gjennomført i 2014. Brukerundersøkelsen hadde som målsetning å få vite mer om hvordan folk i LAR opplever LAR-systemet til daglig, samt å få en bedre innsikt i hva proLAR burde ha fokus på fremover.

Undesøkelsen inneholder svar fra 1032 brukere og du finner rapporten her