Ny LAR retningslinje

Nye «regler» for Legemiddelassistert rehabilitering

Endelig er de nye retningslinjene klare. Etter flere års arbeid er arbeidsgruppen i Helsedirektoratet ferdig med de nye retningslinjene, og de ble satt i verk 1.februar 2010.

Men vil disse nye anbefalingene føre til et bedre tilbud til oss i LAR? Vil de hjelpe de som i dag opplever utskrivinger, nedlatenhet, og et hjelpesystem som ikke lytter til dem?

Vil retningslinjene føre til økt brukermedvirkning, at alle i LAR blir møtt med respekt, alt LAR behandling blir sidestilt med annen sykdomsbehandling?

Vil de føre til at de enorme regionale forskjellene utjevnes, og at det ikke lengre er stedsavhengig hvilket tilbud du får?

Mange LAR brukere forteller om det de oppfatter som trusler, vilkårlig bruk av urinprøver som rene kontrolltiltak og om angst for ansvarsgruppemøter og annen kontakt med sine ”hjelpere”.

De forteller om et ”hjelpesystem” som føles nedverdigende, truende og sterkt moralistisk, og de forteller om generelt dårlig oppfølging levert på systemets premisser og ikke på brukerens.

Vil de nye retningslinjene hjelpe disse LAR brukerne? Vil de få det tilbud de fortjener og har krav på?

Vel, vi i MARBORG er slett ikke sikker på det. En retningslinje er en ”rettesnor”, og den skal dekke så mye, så mange forskjellige situasjoner, så mange individuelle menneskeskjebner, så mange vidt forskjellige utfordringer. Den blir derfor meget ”rund”, og åpner dessverre opp for alt for mange tolkninger.

Vi er redd for at dette kan føre til store lokale og regionale forskjeller, og at mange i LAR fortsatt vil slite i sin kontakt med systemet.

MEN… ikke la oss ta sorgene på forskudd. Vi må la oppfølgingssystemene få tid til å ta til seg og begynne å benytte de nye retningslinjene. Og forhåpentligvis kan vi snart snakke om tiden før og etter retningslinjene.

MARBORG vil i alle fall følge nøye med og gjøre vårt Og følge nøye med på hvordan, og at, disse nye retningslinjene blir tatt i bruk. Vi vil også veldig gjerne få innspill fra DEG, og få høre hvordan du opplever det tilbudet du får i LAR.

Hvis du føler at du ikke får det tilbudet du har krav på, eller at du blir behandlet dårlig, da må du KLAGE, til Fylkesmannen i ditt fylke, eller til Pasient og brukerombudet. Eller du kan ta kontakt med en av brukerorganisasjonene i LAR. Oversikt over disse finner du her

Link til fylkesmannen finner du her

Link til Pasient og brukerombudet finner du her

De nye LAR retningslinjene kan du lese her