Ny rapport om rusbruk fra Folkehelseinstituttet

12. februar gav Folkehelseinstituttet ut Folkehelserapporten. Via lenken her finner du tallene for alkohol og andre rusmidler.