Kategori: Fra media

Skal ikke gi bøter for narkotika

Fra media

Politiet behøver ikke å gi forelegg for narkotikabruk Inntil 1. juni trenger ikke politiet å straffe folk for bruk og oppbevaring av mindre mengder narkotika. Sakene kan hope seg opp og gi for mye arbeid for politi og påtalemyndighet, går det fram av et rundskriv fra Riksadvokaten mandag. Bestemmelsen er et av flere unntak fra…

Opptrapping til ingen nytte …

Fra media

Som brukerorganisasjonene på rusfeltet har sagt lenge så virker ikke opptrappingsplanen for rusfeltet. For eksempel sier mange kommuner tvert i mot at de har samme antall boliger til rusavhengige i dag, som i 2015 og 26 % av kommunene sier at de ikke har hatt noen økning av tilbud til rusavhengige i opptrappingsperioden. Dette er…

Ansatte slakter eget tilbud

Fra media

Flere ledere i psykisk helsevern og rus ved UNN sier nå kraftig ifra om den systematiske nedprioriteringen av nettopp denne delen av UNN sitt tilbud. I årevis har styret i Helse Nord valgt å heller dekke underskudd i somatikken heller enn å styrke tilbudet til oss med rus eller psykiske problemer. Du kan lese artikkelen…

Forsterket innsats mot overdoser

Fra media

Regjeringen forsterker innsatsen mot overdoser blant annen gjennom å utvide tilbudet om Naloxone nesespray. Nesesprayen skal bli tilgjengelig i alle kommuner med sprøytebruk. Det skal lages et eget pakkeforløp for oppfølging etter ikke-dødelige overdoser, og det skal vurderes å teste innholdet i rusmidler… Du kan lese mer om denne saken her En ny overdosestrategi er…

Mulig krise for rusavhengige i Målselv

Fra media

May-Britt Voll jobber som eneste ruskonsulent i Målselv kommune. Nå er hun bekymret for sine brukere og det er svært forståelig all den tid stillingen som ruskonsulent er en av de som vurderes nedlagt. Dette er det tilbudet både aktive og tidligere rusavhengige i kommunen har som er spesialisert på rus og avhengighetsproblematikk. Dette er…

Tromsø sin umoralske boligpolitikk

Fra media

I dag startet Bladet Nordlys sin artikkelserie om Tromsø kommune sin boligpolitikk. I dag er det særlig praksisen med midlertidig bolig som får fokus. Kommunen robber (etter vår mening) vanskeligstilte mennesker med ofte store hjelpebehov, påfører dem i mange tilfeller svært stor gjeld, som igjen blir stående i veien for muligheten til å få seg…

Naloxone nesespray også i Tromsø

Fra media

Daglig leder i MARBORG, Vidar Hårvik ble tirsdag 14. mars intervjuet ang. at Tromsø kommune nå er blitt en del av det nasjonale Naloxone nesespray prosjektet og nå går i gang med utdeling av lavterskel Naloxone. Tilbudet er en del av den nasjonale overdose kampanjen og både brukere, pårørende, personell på lavterskeltilbud og andre kan…

Betydelig vekst i årsverk

Fra media

For første gang siden avslutning av opptrappingsplanen for psykisk helse i 2008 viser nå en ny rapport fra SINTEF en betydelig vekst i antall årsverk i psykisk helse og rusfeltet. MARBORG er likevel skeptiske til at psykisk helse og rus måles sammen, for hvilken brukergruppe er det som har fått bedret tilbud? Er det psykisk…

MARBORG advarer mot rus-kutt

Fra media

MARBORG har i flere år hatt et godt samarbeid med både brukere og fagpersonell i Nordreisa. Nå tyder tilbakemeldinger fra brukerne imidlertid på at tilbudet i kommunen er på tur til å forverres kraftig. MARBORG og RIO sendte derfor et felles bekymringsbrev til kommunens politikere som du kan lese her. Artikkel i Nordlys om samme…