Kategori: Nytt fra brukerorganisasjoner

Flere felles saker fra brukerorganisasjonene

Marborg-nytt

Nettverket av brukerorganisasjonene på rusfeltet har i det siste fremmet flere saker offentlig og rettet mot politisk nivå. Du finner linker til flere av dem på denne siden. Brukerorganisasjonene og Fagrådet ber om fritak for egenandeler Åpent brev til helseminister Høie

Ny HepC brosjyre fra proLAR

Nytt fra brukerorganisasjoner

LAR bruker organisasjonen proLAR har nylig utgitt en ny pasientrettet hepatitt C brosjyre. Du kan laste denne ned her

proLAR med nytt SMIL prosjekt

Nytt fra brukerorganisasjoner

proLAR har i mange år gjennomført sitt SMIL – Sammen Midt I Livet prosjekt for kvinner i LAR som har fått barn. Svært mange av de som har deltatt på samlingene har bare gode ting å si om tilbudet, og nevner særlig det å kunne møte å ha dialog med andre i samme situasjon. MARBORG…

Ny bruker-undersøkelse om LAR

Nytt fra brukerorganisasjoner

proLAR lanserte 20. oktober sin «bruker til bruker» rapport etter en brukerundersøkelse gjennomført i 2014. Brukerundersøkelsen hadde som målsetning å få vite mer om hvordan folk i LAR opplever LAR-systemet til daglig, samt å få en bedre innsikt i hva proLAR burde ha fokus på fremover. Undesøkelsen inneholder svar fra 1032 brukere og du finner rapporten her

Vi bare leker at vi bryr oss

Nytt fra brukerorganisasjoner

Vi bare leker at vi bryr oss mens vi jager bort mennesker med problemer slik at vi slipper å se dem sier Kenneth Arctander Johansen fra RIO. Du kan lese hele artikkelen her

Løsgjengerloven lever i beste velgående

Nytt fra brukerorganisasjoner

Løsgjengerloven lever i beste velgående, men med annet navn og rusavhengige bøtlegges, bortvises og har rett og slett mistet sine grunnleggende menneskelige rettigheter. MARBORG er glad for at Kenneth Arctander setter fokus på dette, blant annet med bakgrunn i Aftenpostens artikkel i går, som også er delt på vår nettside og vår Facebook side. Vi…