Kategori: Tromsø

Nytt tilbud til pårørende

Tromsø

BAR – Barn av rusavhengige har startet et nytt tilbud til pårørende i Tromsø. Les mer om tilbudet her  

Legger ned aktivitetstilbud

Fra media

Universitetssykehuset i Nord Norge legger ned Aktivitetssenteret på Åsgård psykiatriske sykehus. Forferdelig dumt sier både brukerne, MARBORG, LPP og ansatt erfaringskonsulent ved Åsgård. Dette er forferdelig trist for de som er i behandling, men også andre pasienter for eksempel de som er på tvunget psykisk helsevern men uten å være innlagt. MARBORG håper at sykehuset…

Endringer ved Kafé X

Marborg-nytt

Kafé X venter i spenning på morgendagens møte i kommunestyret det det blant annet skal vedtas en dobling i tilskuddet til drift av kafeen. Både RIO og MARBORG er like spente siden tilbudet drives av begge organisasjonene sammen. Du kan lese mer om saken her

Artikkel om Kafé X

Fra media

NAPHA har vært på besøk hos Kafé X og brukerorganisasjonene i Tromsø. Les den flotte artikkelen på NAPHA sin nettside

Styrkede rettigheter

Tromsø

Fra 1. januar 2014 styrkes pasienters, brukeres og pårørendes rettigheter når det skjer uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Dette innebærer blant annet: at helse- og omsorgstjenesten skal informere om adgangen til å henvende seg til pasient- og brukerombudet og Fylkesmannen. at plikten som helsepersonell har til å informere om Norsk Pasientskadeerstatning også skal gjelde…

God jul til alle

Tromsø

MARBORG ønsker alle ansatte, frivillige, brukere og pårørende samt fagpersonell, en riktig god jul. Vi takke alle for et flott samarbeid i året som har gått, og ser frem til å møte dere alle i det nye året. 2014 er året da MARBORG fyller 10 år! Og vi håper alle vil være med oss å…

Rune og rus

Tromsø

Rune Sørensen jobber videre med planleggingen av sitt aktivitets prosjekt. Hør ham fortelle mer om prosjektet, og sin opplevelse med løslatelse fra fengsel på NRK i dag. Dette er en radio sak. Hvis du ikke kommer til rett nyhetssak må du gjøre følgende: Når du er kommet inn på siden, klikk på sak: «6. Fra…

Null etterhvern

Tromsø

Jimmy Pedersen slet mye da han kom ut fra rusbehandling og skulle jobbe mot et varig, rusfritt liv. Her forteller han litt om sine opplevelser og trekker blant annet fra Kafé X som en redning midt i alt det vanskelige. Du finner artikkelen her Intervju med Jimmy ble også publisert på NRK tidligere i dag,…

Finnmarksklinikken

Tromsø

Direktøren i Helse Finnmark foreslår å legge ned hele Finnmarksklinikken! (sic!) Klinikken skal erstattes av 12 døgnbehandlingsplasser i  psykiatrien, henholdsvis 6 i Alta og 6 i Lakselv.  I tillegg skal det ifølge forslaget etableres rusteam tre steder, Alta, Hammerfest og Kirkenes som skal drive poliklinikk/ambulante tjenester. Du finner lenker til flere artikler i media, lengre ned på…

De har det for godt

Tromsø

Gjør vi rusmisbrukerne en bjørnetjeneste når vi gjør hverdagen deres for bekvem? undrer mangeåring politimann i Sarpsborg, Sigmund Andersen. Andersen påpeker at rusmisbrukerne finner alt de trenger for å leve innenfor en radius av 500 meter fra senga si på Kulåssenteret. Denne artikkelen er så feil, og så «sett utenfra situasjonen» at undertegnede bare måtte…