Opptrapping til ingen nytte …

Fra media

Som brukerorganisasjonene på rusfeltet har sagt lenge så virker ikke opptrappingsplanen for rusfeltet. For eksempel sier mange kommuner tvert i mot at de har samme antall boliger til rusavhengige i dag, som i 2015 og 26 % av kommunene sier at de ikke har hatt noen økning av tilbud til rusavhengige i opptrappingsperioden. Dette er…

Ansatte slakter eget tilbud

Fra media

Flere ledere i psykisk helsevern og rus ved UNN sier nå kraftig ifra om den systematiske nedprioriteringen av nettopp denne delen av UNN sitt tilbud. I årevis har styret i Helse Nord valgt å heller dekke underskudd i somatikken heller enn å styrke tilbudet til oss med rus eller psykiske problemer. Du kan lese artikkelen…

Regjeringen svikter igjen de rusavhengige

Marborg-nytt

Bildet viser rusfeltet etter opptrappingsplanen Regjeringen påstår nå at: «Målet om 2.4 milliarder kroner til rusfeltet er overoppfylt» I fjor regnet regjeringen selv at Husbanken hadde delt ut 50 millioner til boliger til rusavhengige. Nå er plutselig tallet 10 doblet, det kan du lese mer om her De bevilger altså bare 150 millioner i friske…

Tromsø kommune raserer rustilbud

Marborg-nytt

Tromsø kommune raserer tilbudet til mennesker med rus og psykisk helseproblematikk. Når skal politikerene våkne og se at helse og omsorg faktisk er en budsjettpost det er vanskelig å budsjettere på, og slutte å kalle alt merforbruk når det egentlig er underfinansiering. Artikkelen under er dessverre en + artikkel, men for dere som har Nordlys…

Erfaringskonsulenter er viktig

Marborg-nytt

  MARBORG arrangere i neste uke samling for erfaringskonsulenter i Nordland, i Bodø. Det er tredje året på rad at organisasjonen arrangerer denne samlingen i samarbeid med RIO, Fylkesmannen i Nordland, og Napha. Dette generer nasjon interesse og mange av de utfordringene som erfaringskonsulentene møter er problemstillinger MARBORG har løftet frem i mange år. Du…

Forsterket innsats mot overdoser

Fra media

Regjeringen forsterker innsatsen mot overdoser blant annen gjennom å utvide tilbudet om Naloxone nesespray. Nesesprayen skal bli tilgjengelig i alle kommuner med sprøytebruk. Det skal lages et eget pakkeforløp for oppfølging etter ikke-dødelige overdoser, og det skal vurderes å teste innholdet i rusmidler… Du kan lese mer om denne saken her En ny overdosestrategi er…

6 ukers rusbehandling er ikke nok

Marborg-nytt

I kjølevannet av Helse Nord sin TSB konferanse ble det gjort intervju med Siv Elin fra MARBORG, Ruben fra Rusklinikken UNN og Trude fra Finnmarkskollektivet. Du kan lese artikkelen her.

Slår ring om praksisen ved Bergensklinikken

Marborg-nytt

  Bruker og pårørende organisasjonene på rusfeltet slår ring om praksisen ved Bergensklinikkene. Saken har fått stort fokus i media i det siste og går kort fortalt ut på at ansatte ved Bergensklinikkene har valgt å holde behandlingsplassen åpen en tid etter at pasienten har forlatt behandlingstilbudet uplanlagt. For eksempel når pasienten har stukket av…

Mulig krise for rusavhengige i Målselv

Fra media

May-Britt Voll jobber som eneste ruskonsulent i Målselv kommune. Nå er hun bekymret for sine brukere og det er svært forståelig all den tid stillingen som ruskonsulent er en av de som vurderes nedlagt. Dette er det tilbudet både aktive og tidligere rusavhengige i kommunen har som er spesialisert på rus og avhengighetsproblematikk. Dette er…

Nasjonal brukerundersøkelse

Marborg-nytt

MARBORG anbefaler alle som har fått tilbud fra kommunenes rus og psykisk helsetjenester å lese dette innlegget og svare på undersøkelsen. Her har vi med rusproblemer en kjempesjanse til å si hva vi egentlig mener om de tilbudene vi får eller har fått fra vår kommune. Les mer om undersøkelsen lengre ned på denne siden.…