Nytt metadon preparat

Ny metadon mikstur «Metadon Pharmadone» tilgjengelig

Fra og med 8. april har Statens legemiddelverk stanset salget av Metadon Martindale. Se hvilke metadonmiksturer som er aktuelle for pasienter som har brukt Metadon Martindale.

Følgende metadonmiksturer er aktuelle for pasienter som til nå har brukt Metadon Martindale:

·         Metadon «AS Den Norske Eterfabrikken».

·         Metadon Pharmadone. Tilgjengelig i apotek fra 8. april. Den første tiden vil mange få svenske pakninger (krever ny resept fra lege).

·         Apotekfremstilt metadonmikstur (krever ny resept fra lege).

En del pasienter er bekymret for ulemper og bivirkninger ved bytte av preparat. På bakgrunn av dette, ønsker Helsedirektoratet og Legemiddelverket å presisere at forskrivende lege/LAR-tiltak bør være imøtekommende overfor pasienter som ikke tolererer Metadon mikstur fra DNE.

Mange av LAR-pasientene har kun kontakt med sin fastlege, mens en del av pasientene får sine LAR-legemidler gjennom LAR-tiltakene.

Helsedirektoratet og Legemiddelverket vil også oppfordre forskrivende lege/LAR-tiltak til å følge opp pasienter som må skifte metadonmikstur, da legemiddelbytte erfaringsvis er problemfylt for en del pasienter.

Du finner mer informasjon om dette her og her