Om MARBORG

Dette er et tilsvar til en posting på en personlig profil på Facebook ang MARBORG, Kafé X og flere aktivitets tilbud. Vi har valgt å svare på postingen for å rydde opp i en del misforståelser. Vi gjør dette via MARBORGs egen web- side, slik at flest mulig kan få med seg vår tilbakemelding. For at svaret skulle bli mest mulig oppklarende og informativt, ble det dessverre noe langt. Vi legger det derfor ut på MARBORG sin nettside, og legger kun linken ut på Facebook.

Dere finner hele svaret her