Om opptrappningsplanen

Fredag 10. februar 2012 ble daglig leder i MARBORG, Vidar Hårvik ble intervjuet av NRK Troms i forhold til opptrappingsplan rus og der BrukerBasen ble brukt som eksempel. Hør intervjuet her   (4. minutter)

I korte trekk sier daglig leder at han er bekymret for hva som skjer etter opptrappingsplanens utløp, som foreløpig er i 2013. Han er redd den vil se ut som bildet under…. Altså ribbet.

Og bare for å rydde i litt feilinformasjon i intervjuet. MARBORG er IKKE kun for tidligere rusavhengige. Alle er velkomne som medlemmer i organisasjonen, og vi jobber på HELE rusfeltet. BrukerBasen er IKKE et lavterskel tilbud, det er tvert i mot et høyterskel tilbud. Et tilbud om bolig og oppfølging etter rusbehandling eller fengsel, og med krav om rusfrihet.

Rusfeltet etter opptrappningsplanen