Om oss

Styret-2016_Web

Styret i MARBORG 2016
Fra venstre: Esben Haldorsen, Asbjørn Larsen, June Rustad, Carl Eliassen, Wibecke Årst, Tom Eirik Lindrupsen

(To personer mangler på bildet, dette er A. Luther og G. Høyer)

Du kan laste ned vår informasjons brosjyre her

MARBORG  er en brukerorganisasjon på rusfeltet og er helt og holdent brukerstyrt. Foreningen ble stiftet 1. juni 2004. I starten av 2017 hadde organisasjonen 11 ansatte og 10 av oss har selv hatt rusproblemer.

Organisasjonen jobber tosidig med langsiktig systemrettet brukermedvirkning og støtte til individuell brukermedvirkning, samt med drift av brukerstyrte, brukerrettede tiltak. Er du aktiv eller tidligere rusavhengig, sliter i kontakten med din kommune eller andre tjenester, eller av andre grunner ønsker hjelp og støtte kan du kontakte oss via kontaktinformasjonen nederst på siden.

MARBORG ble startet med en målsetning om å styrke samarbeidet mellom brukerne og behandlingssystemet, øke den enkelte brukers rehabiliteringspotensial gjennom læring og sosial trening, gi brukerne en felles stemme, men mest av alt, vise at også denne gruppen mennesker innehar store ressurser.

Etter hvert har MARBORG utviklet seg til å gi forskjellige tilbud til alle tidligere rusavhengige, uavhengig av behandlingsmetode. Det er altså ikke et krav om at du er i LAR eller annen spesifikk behandling, for å delta i våre tilbud. Vi er mer opptatt av ønsket om å bli, eller fortsette å være rusfri, enn vi er opptatt av medikament eller hvilken behandlingsmetode våre deltagere har benyttet/benytter for å oppnå sin rusfrihet.

De fleste av våre tilbud har rusfrihet som øverste mål, og fokuset ligger på å kunne tilby en mer meningsfull hverdag til mennesker som jobber mot dette målet. Vi driver for tiden Kafé X i Tromsø (sammen med Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon – RIO), Café Exit i Narvik og Fønix i Harstad, som begge er rusfrie møteplasser der en av disse også tilbyr arbeidstrening i samarbeid med NAV. I tillegg driver vi BrukerBasen, et rusfritt, korttids, bo og oppfølgingstilbud til mennesker som kommer ut fra institusjon eller fengsel. Les mer om alle våre tilbud på siden prosjekter.

Vårt hovedmål er å styrke brukermedvirkningen på rusfeltet, samt forsøke å tilby aktiviteter og tiltak der vi i dag har lokale representanter.

Les mer om organisasjonen ved å klikke på de tre stripene øverst i høyre hjørne (mobile enheter), eller via linkene øverst på siden (pc).

Du kan laste ned vår informasjons brosjyre her

Bli med på en rundtur i Vestregt 66 i 2011 ved å se videoen under