Avd. Narvik

MARBORG har fem ansatte ved Café Exit i Narvik hvorav tre av disse jobber med brukermedvirkning i tillegg. To av disse igjen er ansatte som erfaringskonsulenter i RoP tjenesten i Narvik kommune via hver sin 50 % stilling i de to brukerorganisasjonene MARBORG og RIO.

De to ansatte jobber med å styrke den systemrettede brukermedvirkningen slik at kommunens tilbud styrkes i kvalitet og blir mer målrettet i forhold til brukergruppen.

De ansatte støtter i tillegg brukere i deres møter med NAV, kommunale tjenester og i møtet med spesialisthelsetjenesten der målet er at brukeren/pasientens individuelle målsetninger og/eller rehabilitering skal skje på brukerens premisser og for å sikre at bruker blir hørt. De kan altså bli med deg på for eksempel ansvarsgruppemøter eller andre møter med systemet. Er du bruker og har behov for støtte? Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

De jobber  også en del med brukermedvirkning andre steder i Nordland enn kun Narvik og har i tillegg en del arbeid på sentralt hold.

De to brukermedvirkerne i Narvik er i tillegg ansatt i hver sin 35% stilling i MARBORG sitt prosjekt Café Exit, som er en rusfri møteplass i Narvik sentrum. Du kan lese mer om denne her

Kontaktinformasjon til avdeling Narvik finnes under.

Siv-Elin Reitan Tlf: 976 41 433

Espen Haldorsen Tlf: 995 60 047

Stein Ove Simonsen Tlf: 934 30 407