Lokal brukermedvirkning

Vi håper at tidligere rusavhengige i andre deler av Nord Norge, skal komme med i beslutningsprosessene i sine respektive kommuner og helseforetak, og derved øke forståelsen for, og innflytelsen til tidligere rusavhengige. Vi er derfor meget interessert i at det kommer på plass lokale brukerrepresentanter flere steder i Nord Norge.

Vi mener det er viktig at organisasjonen jobber konkret i forhold til de problemer og lokale utfordringer som finnes innenfor rusfeltet i Nord Norge, og ønsker derfor ha kontakt med flest mulige av de tidligere og aktive rusavhengige i landsdelen.

Det er for tiden ”in” med brukermedvirkning, dette må vi benytte oss av, og sørge for at flest mulig av oss kommer med der beslutningene fattes, slik at vi kan påvirke systemet i riktig retning.

Ta kontakt med oss på: post@marborg.no

Ytterligere kontaktinformasjon finner du her

For å melde deg inn i MARBORG,  gå til forsiden og klikk på «Bli medlem»