Styret

Navn Verv Valgt inn Periode
Wibecke Årst Styreleder 2005 2020 – 2022
Asbjørn Larsen Styremedlem 2008 2020 – 2022
Gunhild Johansen
Styremedlem 2020 2020 – 2022
Esben Haldorsen Styremedlem 2015 2020 – 2021
Linda Skavberg
Styremedlem 2018 2020 – 2021
Marte Løvold
Styremedlem 2020 2020 – 2021

#

Wibecke Årst
Er født i 1972 og er i LAR. Hun har vært styrerepresentant siden 2005, og styreleder siden 2009. Hun jobber i tillegg som daglig leder på MARBORG sitt rusfrie boligprosjekt BrukerBasen som ble startet i 2009.  Hun har i de senere år tatt videreutdanning i Selvhjelp i brukermedvirkning og ble i 2010 også sertifisert NADA akupunktør.
Hvis du ønsker du å komme i kontakt med Wibecke treffer du henne på telefon: 928 45 717, eller på wibecke@marborg.no

Asbjørn Larsen
Er i LAR og har deltatt i MARBORG sitt styre siden 2008 og jobbet frem til utgangen av 2015 som daglig leder på Kafé X som er et samarbeids tilbud mellom MARBORG og RIO i Tromsø. Asbjørn har i tillegg også jobbet som brukermedvirker på rusfeltet siden 2004. Asbjørn er født i 1963, har to barn og har siden han begynte å arbeide på rusfeltet også tatt etterutdanninger, blant annet Rus og psykisk helse i 2006, og Selvhjelp i brukermedvirkning i 2007. Ønsker du å komme i kontakt med Asbjørn så treffer du ham på telefon: 452 68 495 eller på epost. kafe-x@rio.no

Gunhild Johansen
Er lokalpolitiker i Tromsø og har vært dette i mange år. Er i dag leder av Helse og Velferdsutvalget i Tromsø kommune og er politisk representant i vårt styre.

Esben Haldorsen
Esben er egentlig fra Tromsø men bor nå i Narvik og har vært svært viktig i oppbyggingen av Café Exit som er MARBORG sin rusfrie møteplass i Narvik. Esben er født i 1961, har vært daglig leder ved et større supermarked i Tromsø som han i tillegg bygget opp til å bli et av de mest lønnsomme på få år. Esben har vært ansatt i MARBORG siden 2014, først som delt daglig leder ved Exit, etter hvert også som brukermedvirker knyttet opp mot Narvik kommune. Esben har for tiden permisjon fra jobben sin i MARBORG og vil i 2018 jobbe som prosjektleder for forprosjektet til FACT Ofoten og er i denne perioden ansatt i Narvik kommune. Ønsker du å komme i kontakt med Esben har han telefon 995 60 047 og epost adressen hans er esben@marborg.no

Linda Skavberg
Er egentlig fra Tromsø men bor i Harstad der hun både driver Fønix som er vår rusfrie møteplass i Harstad, og jobber med utlevering av brukerutstyr på oppdrag fra kommunen. Hun har tlf. 416 40 439 og hennes epost er linda@marborg.no

Marte Løvold
Marte er utdannet psykiatrisk sykepleier og har jobbet ved Russeksjon Narvik siden 2006. Og som hun sier selv: Som sykepleier ser jeg på rusbehandling som et samarbeidsprosjekt med pasienten i sentrum, der jeg er opptatt av å ha respekt for mennesket og samtidig ha respekt for/ta på alvor kompleksiteten og «kreftene» som rår i en avhengighetslidelse. Jeg har tro på at endring er mulig, og som ihuga friluftsmenneske har jeg også tro på at det er mye tilfriskning som kan hentes ut av å ha nærkontakt med naturen.  

 

Siden vil bli oppdatert med mer informasjon om de enkelte styremedlemmene når styret eventuelt endres.