Vårt arbeid

MARBORG jobber i hovedsak med systemrettet brukermedvirkningsarbeid via brukerråd, brukerutvalg og andre møtepunkter samt med individuell brukerstøtte. Organisasjonen driver også brukerstyrte tilbud rettet mot mennesker med rus og/eller psykisk helseutfordringer.

Du vil under finne litt informasjon om de råd, utvalg, prosjekter og mer som organisasjonens frivillige og ansatte deltar i.

Våre tiltak og prosjekter finner du via denne siden,

MARBORG er representert i en rekke råd og utvalg både i Tromsø, Bodø, Narvik og Harstad kommune samt på sentralt hold. Eksempler på dette er:

  • BrukerRoP – Helsedirektoratets brukerråd
  • Ekspertrådet RoP – Brukerråd for Nasjonal kompetansetjeneste RoP
  • Samarbeidsforum – Kontaktforum for Arbeids og velferdsdirektoratet
  • Brukerutvalget for UNN (Universitets sykehuset i Nord Norge)
  • Brukerrådet for rus og psykiatri tjenesten (Tromsø kommune)
  • Brukerutvalget for NAV Bodø
  • Ruspolitisk råd i Bodø kommune
  • Styringsgruppen for Housing First Tromsø kommune
  • Arbeidsgruppen for forbedringsnettverk Tromsø kommune
  • Styringsgruppe for boligprosjekt og oppsøkende rusarbeid Harstad

Dette er selvsagt bare et lite utvalg siden det nesten ikke er mulig å liste opp alle oppgaver og roller som frivillige og ansatte i organisasjonen fyller.

Fra og med 2016 er vi også i gang med et samarbeidsprosjekt med RIO og de tre fylkesmennene i Nord Norge. Prosjektet «Brukerstemmen i nord» skal drive oppsøkende arbeid opp mot fagpersonell og brukere på rusfeltet i alle landsdelens kommuner. Du finner link til prosjektet under «prosjekter».

Både organisasjonen MARBORG men ikke minst alle kommunene i landsdelen har et stort behov for flere brukermedvirkere. Er du tidligere rusavhengig og ønsker å engasjere deg? Ta kontakt med oss.

Er du fagansatt i kommune eller spesialisthelsetjeneste, ta gjerne kontakt. Sjekk også ut vår side om foredrag og undervisning som du finner her.

Mer informasjon om vårt arbeid finner du best ved å sjekke ut de mange undersidene på dette web området.