Ønsker deltagere

Helse nord sin forskningsavdeling ønsker å intervjue tidligere rusavhengige som har vært i behandling i Helse nord og som i dag definerer seg selv som rusfrie. Målet er å skape bedre behandlingstilbud.

Har du vært i behandling i/på LAR, Tromsklinikken/Restart, Færingen eller andre behandlingssteder som Helse Nord har avtale med andre steder i landet, så er de svært interessert i å få intervjue deg. (Jeg tror også at det er et gavekort på kr 200- til de som deltar men dette må dere sjekke opp selv)

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, kan du kontakte Trond Nergaard Bjerke, tlf.: 776 69250 / 90519492

Mer informasjon om studien finner du her