Opprop til UNGASS

UNGASS_Logi

UNGASS er FN sitt internasjonale fora for verdens narkotikapolitikk. Forumet møtes med jevne mellomrom med et mål om at verdens land skal prøve å bli enige om en felles narkotikapolitikk.

Et felles opprop er underskrevet av flere av brukerorganisasjonene på rusfeltet, fag-ansatte og mange mange andre. Oppropet er et innspill til Helse og omsorgs-departementets innspillskonferanse som er i dag, 1. mars i Oslo.

Du finner oppropet med underskrifter her

Ønsker du å vite mer om UNGASS så finner du mer informasjon her